Shaadi hai tere bhai ki, Aajana.

Days to go!

Kab?   Saturday, July 20th 2019
Kaha?   AFS Hajara Palace, Dharwad, 2PM Onwards.
kaise?   Sab naseeb ka khel hai babu bahiya
Par Kyu?  Tujhe dawat dene.
Kis se?   Ladki se.

Add to Calendar avjxdgqWHzcnXOwAPmFt70068 07/20/2019 02:00 PM 07/20/2019 05:00 PM Asia/Calcutta Shaan's Reception Shaan's Reception which I definitely shouldn't miss AFS Hajara Palace, Dharwad